Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Hunters in the mist

Forside til Hunters in the mist

Deltagere: 2-4 spillere

Af

DesignerTobias Alban Nielsen

Foromtale

Menneskeheden har forladt jorden, som nu er dækket i en tyk tåge af forurening. Du er en af de efterladte robotter, overladt til din egen skæbne. Du må kæmpe for din overlevelse ved at søge efter reservedele, administrere din energiforsyning og vigtigst af alt, prøve at opspore og ødelægge de andre robotter, der er en trussel for din overlevelse.

Er du jægeren eller den jagede?

Op til 4 spillere påtager sig rollen som unikke robotter, der kæmper for sin egen overlevelse i en tyk tåge af forurening. Du skal balancere, hvordan du bruger din energiforsyning, mens du forsøger at opspore og ødelægge dine modstandere, på bedste Sænke Slagskibe maner. Hver af de ti tilgængelige robotter er unikke og har sit eget sæt af våbensystemer. Du skal styre hvordan og hvornår, du bruger din energi på at aktivere disse systemer. Det handler om at time dine bevægelser og holde øje med dine fjenders.

Der er flere veje til sejr. Den mest direkte måde er at eliminere alle dine modstandere, men du kan også prøve at opnå teknisk overlegenhed. Nogle af robotterne har endda deres egne unikke vinderkriterier.

I løbet af spillet vil forskellige opgraderingskort blive tilgængelige på kampområdet. Disse vil øge dit arsenal af våben og potentielt sikre dig sejren, hvis du kan samle nok til at opnå teknisk overlegenhed. Dette kan være meget fristende, men hver opgradering, du samler op, vil tiltrække dig dine fjenders opmærksomhed.

Gennem spillet vil spillernes handlinger påvirke kampområdet, og risikoen for konfrontation stiger.

Der foregår en masse ting i tågen. Spillet er designet med stort fokus på tempo, men også på at gøre ressource-styring, og sporing af dine modstandere, strømlinet og let tilgængeligt.

Du bør spille dette spil, hvis du kan lide deduktion, ødelæggelse af robotter og ønsker at prøve et first person shooter spil i form af et brætspil.

Så oplad dit batteri og lad jagten i tågen begynde!

Note: der er ingen hemmelig tekst i spillet. Så det er muligt for medspillere at oversætter.

Varighed: 90-120 min (inkl. regler)

The humans have left Earth covered in a thick mist of pollution. As a Robot left to its own fate, you must scavenge for upgrades, destroy your adversaries and manage your energy to stay alive. You need to be vigilant. A thoughtless shot in the fog can quickly reveal your position and make you an easy target to other robots in this fast-paced game.

Are you the hunter or the hunted?

Up to 4 players take on the role as unique robots, fighting it out in a thick mist of pollution. You need to balance how you spend your energy supply while trying to track down and destroy your opponents. It’s similar to the classic board game Battleship. Each of the ten available robots are unique and has it’s own set of weapon systems. You need to manage how and when you spend your energy supply to activate these systems. It’s all about timing your moves and keeping an eye on your enemies.

There are multiple ways to victory. The most direct way is to eliminate all your opponents, but you can also try to achieve technical superiority. Maybe your robot has its own unique winning criteria.

Throughout the game various upgrade cards will become available on the map. These will increase your arsenal of weapons and potentially secure you the victory, if you can collect enough to achieve technical superiority. This may be very tempting, but be aware scavenging for upgrades will leave you exposed.

The players’ action throughout the game will affect the layout of the map. The risk of confrontations increases as the game goes on.

A lot of stuff is going on in the mist. The game is designed with a strong focus on pacing, but also on making the energy management and tracking of opponents as streamlined as possible.

You should play this game if you like deduction, risk management, destroying robots and want to try a first person shooter in the shape of a board game.

So charge up your power core and let’s play!

Note: there is no secret/hidden text in this game. So it is possible for players to translate for eachother.

Duration: 90-120 min (incl. rules)

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Nomineret, Deltagernes Pris, Brætspil (Delt tredjeplads)


Indsend rettelser for denne side