Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Attack Right

Forside til Attack Right

Deltagere: 2-4 spillere

Af

DesignerJonas Rønn Bohnsen
DesignerChristian Irming Friis Buhl

Download

PDF Regler [engelsk] (2,1 MB)

Foromtale

På en nyligt opdaget ø, vil du og op til 3 andre spillere kæmpe om hvem, der kan bygge det mægtigste kongerige over 4 sæsoner. I henhold til de gamle traditioner, er hvert kongerige bundet til kun at angribe deres højre nabo. Da ressourcer er begrænset, vil kun det kongerige der perfekt kan balancere deres forsvar og angrebsstyrke kunne gøre krav på det nye land.

I Attack Right kontrollerer hver spiller deres egen kongerige der forbereder sig på krigens år. Spillet forløber over 4 runder, og målet er at skabe det mest prestigefyldte kongerige, primært ved at angribe ens modspiller til højre og forsvare sig mod spilleren til venstre.

I løbet af en runde vil du udvide dit kongerige ved at købe nye mennesker og bygninger. Disse vil tilføje deres styrker til enten dit forsvar eller angreb alt efter hvor du placere dem i dit tableau, så vel som at forsyne dit kongerige med ressourcer og indkomst. Dit kongerige er begrænset i forhold til både ressourcer og plads, så hver spiller skal vurdere hvordan de kan maksimere synergier og få det meste ud af hvert eneste kort og mønt. Som andre spillere udvider deres kongerige og dine enheder dør af alderdom, skal du være opmærksom på det skiftende board state og tilpasse din strategi.

Kortene du kan spille, bliver drafted i starten af hver runde, ved at du vælger et kort at beholde og sende resten videre til næste spiller.

Det er derfor vigtigt at overveje både hvilke kort du gerne vil have selv, hvilke kort du har råd til, samt hvilke kort du tør sende videre til dine modspillere.

Med næsten 140 unikke kort i spillet, der synergiere på forskellige måder, vil det kræve en ny strategi hvert spil for at vinde, alt efter dit eget tableau, de andre spillere, og hvilket kort der er med i spillet i denne omgang.

Du burde spille Attack Right hvis du er fan af drafting, tableau building og reaktiv gameplay. Spillets simultane ture skaber et involveret gameplay med meget lidt ventetid, og de mange forskellige kort sikrer at hvert spil bliver unikt, med forskellige strategier du kan udforske.

Varighed: 45-70 min

On a newly discovered island, you and up to 3 other players will compete to see who can build the mightiest kingdom over four seasons. To abide with old traditions, each kingdom has decreed to only attack their right neighbour. With limited resources, only the kingdom which can perfectly balance their defense and offense will claim this new land.

In Attack Right, every player controls their respective kingdoms and prepares for the season of war. The game is played over 4 rounds and the goal of the game is to become the most prestigious kingdom, primarily by successfully attacking the player to your right and defending against the player to your left.

During a round, you will expand your kingdom by purchasing units and buildings. These will provide either offense or defense depending on where they are placed in your tableau, as well as resources and income. Your kingdom is limited in resources and space, and thus every player must carefully plan how to maximize synergies and get the most out of every single coin and card. As the other players expand their kingdoms and your units die of old age, you must be aware of the changing board state and adapt your strategy accordingly.

The cards available to you are drafted simultaneously at the start of each round by choosing to keep one card and passing the rest to the player to your left. It is thus important to consider both which cards you want, which cards you can afford, and which ones you will risk passing on to the other players.

With almost 140 unique cards in the game that will synergise in many different ways, finding the strategy required to win will be different every game, depending on your tableau, the other players and which cards are available.

You should play Attack Right if you are a fan of drafting, tableau building, and reactive gameplay. The simultaneous drafting and playing makes for involved gameplay with little downtime and the large cardpool ensures that every game will be unique with an abundance of strategies to explore.

Duration: 45-70 min

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Nomineret, Bedste Brætspil
I dette draftbasserede kortspil, bygger man et kongerige, der både skal kunne modstå tidens pres, og pænt aggressive naboer, som konstant banker på ens dør for at score point. Selve grundspillet er let at gå til - her vælger du mellem at placere kort i angrebsposition, forsvarsposition, eller inde i kongeriget. Den egentlige dybde kommer af et kæmpe udvalg af kort, der alle har unikke evner, og som spiller sammen på forskellige måder. Dét gør, at du måske har tabt på én front, men ender med at tage spillet hjem på en anden.

In this drafting based game, you build a kingdom that has to withstand the pressure of time as well as pretty aggressive neighbours who constantly knock on your door to score points. The core mechanic itself is easy to understand – here you choose between placing a card in attack position, defense position or inside the kingdom. The real depth comes from the huge selection of cards that all have unique effects that interact in various ways. This means that you may have lost in one of your strategies but end up taking the victory home from another.
Nomineret, Bedste Formidlede Brætspil
Gennem simpel ikonografi og en tydelig og overskuelig præsentation, sikrer spillet at det hele forbliver let forståeligt, på trods af at næsten samtlige af spillets kort er unikke, og fungerer på vidt forskellige måder. Ligeledes understøtter brugen af illustrationer spillets tematik og stemning. Regelpræsentationen er tydeligt bygget op omkring spillet faser og handlinger, hvilket sikrer en hurtig og gnidningsløs tilgang til spillet.

Through simple iconography and clear presentation the game remains easily understandable and manageable even though almost all the cards are unique and work in very different ways. The use of illustrations also supports the theme and atmosphere of the game. The rule presentation is made up clearly around the game’s phases and actions which ensures a quick and smooth access to the game.


Indsend rettelser for denne side