Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Ulve på Jagt

Forside til Ulve på Jagt

(AKA: Wolves on the Hunt)

Deltagere: 1-4 spillere

Af

DesignerBastian Borup

Download

PDF Regler [engelsk] (2,5 MB)

Foromtale

Ulve på Jagt er et samarbejdsspil med papir og terninger, hvor du skal overleve den hårde vinternat og de sultne ulve, der samler sig om jer. I løbet af spillet tager du terninger fra en fælles pulje og tager handlinger ved at skrive terningeværdierne på dit personlige spillerark. I løbet af spillet låser du konstant op for nye kræfter, du opgraderer din karakter og bevæge dig rundt på det fælles bræt for at overliste og bekæmpe ulvene, mens du forsøger at holde ilden i live, så du kan modstå de faldende temperaturer.

1983. Noget stort og mærkeligt er flygtet fra de sovjetiske laboratorier nordpå. Det har gemt sig i skyggerne, fomeret sig og jagtet. Ulve, store som heste, vilde og aggressive. I var engang selv pelsjægere, nu er I byttet. Mange gode jægere er blevet taget. Det er op til jer, unge mænd og kvinder i landsbyen, at forsvare sig mod flokken og tage lederen ud.

Ulve på Jagt er et samarbejdsspil med papir og terninger, hvor du skal overleve den hårde vinternat og de sultne ulve, der samler sig om jer. I løbet af spillet tager du terninger fra en fælles pulje og tager handlinger ved at skrive terningeværdierne på dit personlige spillerark. I løbet af spillet låser du konstant op for nye kræfter, du opgraderer din karakter og bevæge dig rundt på det fælles bræt for at overliste og bekæmpe ulvene, mens du forsøger at holde ilden i live, så du kan modstå de faldende temperaturer.

Hver tur trækker du et nyt begivenhedskort, der bestemmer, hvor nye ulve dukker op og hvilke ændringer der er i vejret. Så tager du 1 terning med en værdi lig med eller højere end den forrige værdi, du har skrevet i den kategori. Hvis du springer for mange tal over, bliver det svært at få lov til at tage de rigtige terninger i slutspillet. Heldigvis kommer du til at låse masser af gratis handlinger op i løbet af spillet, som blandt andet kan bruges til at modificere terningerne. I bedste euro / roll and write stil er det ikke uheldige slag, der gør at I taber, men jeres tidligere beslutninger der indhenter jer, som ulve i natten.

Varighed: 60-90 min (inkl. regler)

Wolves on the Hunt is a cooperative roll and write game, where you must survive the harsh winter night and the circling wolves. During the game you draft dice from a shared pool to take actions and write numbers on your personal player sheet, unlocking new powers and free actions every turn. During the game you will upgrade your characters stats, move around on the central board to outwit and fight off wolves, while keeping the fire alive to withstand the dropping temperature.

1983. Something big and strange has escaped from the Soviet labs up North. It has been hiding in the shadows; mating, hunting. Wolves, big as horses, wild and aggressive. Now you are the prey. Many good hunters have been taken. It’s up to you, young men and women of the village, to defend against the pack and take out the leader.

Wolves on the Hunt is a cooperative roll and write game, where you must survive the harsh winter night and the circling wolves. During the game you draft dice from a shared pool to take actions and write numbers on your personal player sheet, unlocking new powers and free actions every turn. During the game you will upgrade your characters stats, move around on the central board to outwit and fight off wolves, while keeping the fire alive to withstand the dropping temperature.

Each turn you will draw a new event card, determining where new wolves will appear and the changes in the weather. Then you must take 1 dice with the face value equal to or higher than the previous one you took in that category. If you skip too many numbers, it will be difficult to take the right dice during the endgame. Fortunately, you will unlock lots of free actions during the game, which can be used to modify the dice. In the best euro / roll and write style, it is not unfortunate dice rolls that make you lose, but your previous decisions that catch up with you, like wolves in the night.

Duration: 60-90 min (incl. rules)

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Vinder, Bedste Brætspil [+]


Indsend rettelser for denne side