Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Benjamin S. Jørgensen

(AKA: Benjamin Isar Jørgensen)

Spil

✏️ Laden ConCarneval 2 (2003)
✏️ Klar til optagelse Fastaval - Rollespilleren og samfundet (2003)
✏️ Hvide Sande 666 Confekt IIc (2003)
✏️ Hornbech Horror ConTakt II (2004)
✏️ Nazisatankirkekrig Orf (2006)
✏️ Oskorei Vintersol (2007)
Designer Black metal: The Board Game Fastaval 007 (2007)
✏️ Black Metal Live Hyggecon (2010)
💾 ✏️ Nazisatankirkekrig 2: Unholy Raptor Edition Fastaval (2011)
✏️ A Bat Out of Hell
💾 ✏️ Nazisatankirkecruise Fastaval (2012)
💾 ✏️ Black Metal Live 2: Froztbitten Thunder Edition Fastaval - Otto Under the Sea (2019)
💾 ✏️ The Road to Babel Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Anerkendelser

Fastaval - Rollespilleren og samfundet (2003)

Klar til optagelse: Nomineret, Bedste Live
Klar til optagelse: Nomineret, Live-publikumsprisen (Fjerdeplads)

Fastaval (2011)

Nazisatankirkekrig 2: Unholy Raptor Edition: Vinder, Publikumsprisen

Fastaval (2012)

Nazisatankirkecruise: Nomineret, Bedste Roller
Medlemmerne i black metal bandet Baaltzaroth skaber så meget stemning i spillokalet, at det er umuligt ikke at sidde tilbage med en ordenlig omgang unholy corpsepaint i fjæset. Beskrivelserne af karakterernes forhold, der går begge veje, giver noget at spille på, og gennem rants afdækkes karakterenes personlighed. Når Gedegreven og de andre skruer op for den okkulte vikingenazisme, bliver Frostmourne hånet til døde.

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

The Road to Babel: Nomineret, Bedste Formidling
Fortællerstemmen emmer af Appalachia og sætter den helt rigtige stemning for scenariet, samtidig med at den pædagogisk hjælper spillerne gennem en ambitiøs og kompleks rejse. Afasien kommunikeres effektfuldt gennem layoutet og selv Babel-boernes navne gemmer på mere end som så.

The voice of the narrative oozes Appalachia and perfectly sets the mood of the scenario, all while it helpfully guides the players through an ambitious and complex journey. The aphasia is effectively communicated through the layout and even the names of the inhabitants of Babel have hidden meaning.
The Road to Babel: Nomineret, Bedste Fortælling
Mystik, vanvid og heksekunster præger en fragmenteret fortælling om et lille samfund i de øde bjerge. Efterhånden som den mystiske hovedperson genvinder sine ord, får spillerne mere og mere råderum til at være medskabere. Fortællelagene griber uløseligt ind i hinanden, når forfatter, fortæller, spillere og hvisken i skoven henvender sig til hinanden på kryds og tværs.

Mystery, madness and witchcraft fills a fragmented tale of a small community in the desolate mountains. As the mysterious protagonist regains their vocabulary, the players carve out more and more freedom to create. The narrative voices intertwine when the writer, narrator, players and whispers all address each other.
The Road to Babel: Nomineret, Bedste Virkemidler
På imponerende vis binder teknikkerne et spillederløst scenarie med kodebrydning og fortælle-scener sammen. Spillerne giver håndslag på de helt nødvendige fortælleregler, der sikrer at koderne løses i den rigtige rækkefølge. Mens den unikke fortælling vokser frem, skabes landskabet i det kort, som spillerne tegner. Der er det helt rigtige niveau af sværhedsgrad, hints og gradvis indføring i både kodetyper og fortællestil.

The techniques tie together a GM-less code-breaking and storytelling scenario in impressive fashion. Players agree to the essential narrative rules that ensure the codes are solved in the right order. As the unique narrative emerges, the landscape is shaped through the map which the players draw. There is just the right level of difficulty, hints and gradual introduction to both code types and narrative style.

Artikler

De Udvalgte: Live på Orkon 2002 Skribent Side 8 20 (August 2002) Hareposten
Glædeligt besøg i ungdommens land Skribent Side 17 21 (December 2002) Hareposten


Indsend rettelser for denne side