Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Erindringens porte

Vorderseite für Erindringens porte

(Alias: The Gates of Remembrance)

Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Von

✏️Troels Ken Pedersen
🎨Oliver Nøglebæk

Herunterladen

PDF Szenario [Dänisch] (3,8 MB)
PDF Szenario [Englisch] (3,9 MB)

Beschreibung

Som del af mindretallet bevarer du din værdighed ved at mindes dit folks historie og kultur. Men kan du samtidig huske og tilpasse dig det omgivende samfunds mange strenge regler?

Stikord: Hukommelse – Identitet – Socialt drama

Spillet foregår i en alternativ version af 1800-tallet, genkendeligt men et mørkt spejl. En ny præstinde for Flertallets gud Alfader kommer til provinsbyen Bolværk, og så begynder livet at blive sværere for Mindretallet. Ikke bare møder de krav og forhånelser, de skal også kæmpe for at holde fast i hvem de er, i forhold til Flertallets tanker om dem. Kravler fordommene under huden på dem? Og kan de bevare venskaber med folk af Flertallet? Det er op til spillerne.

Erindringens porte er en hukommelses-øvelse som Mindretallet bruger til at opbevare deres tradition. Spillerne lærer reelt øvelsen, og udfald i spillet afgøres af spillernes evne til at huske. Hvis ikke SPILPERSONERNE skal blive knust af krav og fordomme, må SPILLERNE grave dybt i deres sind. Man behøver ikke være mester-husker for at spille – der kommer også en god historie ud af grimme udfald.

Om forfatteren:
Troels har skrevet en del rollespil, og de plejer at handle om identitet og konflikt. Nogle gange er der masser af saftig action, mens andre – som dette – er mere stilfærdige.

As a part of the minority you retain your dignity by remembering your people’s history and culture. But can you manage to do that while also adopting and complying with the strict rules of the society you live in?

Keywords: Memory – Identity – Social drama

The game is set in an alternate version of the 19th century, recognizable but a dark mirror. A new priestess of Alfather, the god of the Majority, comes to the provincial town of Bulwark, and life starts to get more difficult for the Minority. Not only are they met with demands and humiliations, they must also struggle to hold on to who they are, as opposed to the Majority’s view of them. Does the prejudice get under their skin? And can they maintain friendships with Majority members? It is up to the players.

The Gates of Remembrance is a mnemotechnic exercise that the Minority use to store their tradition. The players actually learn the exercise, and outcomes in the game are decided by the ability of the players to remember. The PLAYER CHARACTERS will be crushed by demands and stereotypes unless the PLAYERS dig deep into their minds. You don’t have to be a memory master to play – bad outcomes make for good stories too.

About the author:
Troels has written a lot of roleplaying games, and they tend to be about identity and conflict. In some, there’s lots of juicy action, while others – such as this one – are more quiet.

Hier gespielt worden

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Preise

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Nominiert, Bedste Scenarie
Fra start til slut er scenariet gennemført og ambitiøst, mens designet åbner porten til en stærk og nuanceret oplevelse. Som spiller mærker man det tunge ansvar for at redde Folkets kultur samt den fuldstændige mangel på nemme løsninger, når familie og fællesskab støder sammen med Alfaderens ypperstepræstinde i en splittelse de ikke selv har opsøgt.

From beginning till end this scenario is thorough and ambitious while the design opens the gates to a strong and nuanced experience. As a participant you feel the heavy responsibility of saving the history of The Folk and the utter lack of easy solutions, when family and friendships collide with the High Priestess of the Allfather in a cultural division they never sought out.
Nominiert, Bedste Fortælling
I en fremmed verden skabes en ubehagelig velkendt fortælling om hvad der sker, når nogen udråbes til samfundets syndebukke. Et imponerende univers af skabelsesmyter og leveregler udgør et inspirerende baggrundstapet for en nuanceret fortælling om kampen for at bevare sin identitet, når flertallet sætter den under pres.

In a strange world a familiar tale takes place. A tale of what happens, when a group is called out as the scapegoats of society. An impressing universe with creation myths and precepts of the good life provide the backdrop for a nuanced story of the fight to keep your identity when the majority puts you under pressure.
Nominiert, Bedste Virkemidler
Med et skarpt fokus på at engagere spillerne i alle elementer af spillet understøtter virkemidlerne fra hukommelsesteknik og scenetyper til bipersoner en oplevelse, hvor Folket sættes under urimeligt pres. Om det lykkedes dem at bevare deres stolte kultur i spillet er uvist, men vi går alle fra spillet med Folkets kultur solidt plantet i minder om Mådeholdets Muffin og Visdommens Vaffel.

With a keen focus on engaging the players in all elements of the game, the mnemonic techniques, scene types, and supporting characters, support an experience where The Folk are put under an unreasonable pressure. Whether they manage to preserve their proud culture is unknown, but we all leave the game with the culture of The Folk firmly planted in memories about Tarts of Temperance and Waffles of Wisdom.


Korrektionen für diese Seite einschicken