Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Kys det Satans liv

Vorderseite für Kys det Satans liv

(Alias: Live before you die)

Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4-6 Spieler

Von

✏️Anne Serup Grove
✏️Bjørn-Morten Vang Gundersen

Herunterladen

🎵 Kys det satans liv [Dänisch] (59 MB)
🎵 Introduktion [Dänisch] (1 MB)
🎵 Sådan afsluttes spillet [Dänisch] (0,8 MB)
🎵 Mellem-seance 1 [Dänisch] (0,9 MB)
🎵 Mellem-seance 2 [Dänisch] (1,4 MB)
🎵 Mellem-seance 3 [Dänisch] (1,7 MB)
🎵 1 Dig der mistede karrieren [Dänisch] (5 MB)
🎵 2 Du som lever en andens liv [Dänisch] (5,1 MB)
🎵 3 Dig der blev efterladt [Dänisch] (5,4 MB)
🎵 4 Du som altid har været udenfor [Dänisch] (4,2 MB)
🎵 5 Du som lever forsigtigt [Dänisch] (4,7 MB)
🎵 6 Dig der valgte forkert [Dänisch] (4,4 MB)
🎵 All characters [Englisch] (38,7 MB)
🎵 Introduction [Englisch] (1,1 MB)
🎵 End text [Englisch] (1,1 MB)
🎵 Between-session 1 [Englisch] (1,4 MB)
🎵 Between-session 2 [Englisch] (1,9 MB)
🎵 Between-session 3 [Englisch] (2,1 MB)
🎵 1 You who lost your careeer [Englisch] (6,4 MB)
🎵 2 You who walk the path not chosen [Englisch] (6,6 MB)
🎵 3 You who got left behind [Englisch] (7,2 MB)
🎵 4 You who have always been an outsider [Englisch] (5,7 MB)
🎵 5 You who live cautiously [Englisch] (6,7 MB)
🎵 6 You who chose wrong [Englisch] (6,1 MB)
PDF Szenario [Dänisch] (0,6 MB)
PDF Szenario [Englisch] (0,7 MB)

Beschreibung

Hjælp kommer ikke af sig selv og virker kun hvis man kan tage imod den. En gruppe almindelige mennesker mødes til selvhjælp og forsøger at acceptere det liv de har fået, og ikke det liv de drømte om.

Ingen er helt alene. Tal dig ud af dit kaos. Skab din egen forandring. Det kaldes for selvhjælp.

Velkommen i selvhjælpsgruppen “Kom videre”. En mødeleder vil guide igennem forløbet. Til hver mødegang fortæller alle på skift om deres oplevelser og tanker om dagens emne hvorefter vi sammen arbejder med indtrykkene. Der er tavshedspligt i gruppen. Vi mødes hver anden uge. Det er gratis at deltage.

“Kys det satans liv” er et scenarie om at skabe forståelse for livets uretfærdighed, sætte sig i andres sko og finde en vej videre. Scenariets omdrejningspunkt er karakterernes møde med sig selv og hinanden, hvor de konfronterer og bearbejder deres tab og hjælper med hinandens udvikling. Dette er et feel better-scenarie, og behøves ikke have en lykkelig slutning.

Scenariet er et semi-live fortællescenarie hvor selvhjælpsgruppen er den primære ramme hvori mekanikker der understøtter refleksion, bringes i spil. Imellem mødegangene vil relationerne udvikle sig på kryds og tværs, og man får mulighed for at påvirke sin rolles retning, skabe en historie og/eller spænde ben for sig selv.

Karakterspil
Refleksion
Feel better (not feel good)

Spillertype: Du kan lide det episke i det mondæne og finder glæde i at opleve og fortælle en historie, hvor du finder ind til en rolles kerne. Du er en spiller, som ikke behøves få ret, og som hellere vil have en fed oplevelse sammen med andre, end vinde. Det kræver ingen forberedelse at være med, andet end en ja-hat og lyst til at skabe.

Spilledertype: Du kan lide at gribe bolde og guide spillerne igennem en levende historie. Du skal facilitere og indgå i spillet som en styrende kraft, men også være aktivt lyttende og i stand til at tage et skridt tilbage og lade spillet udfolde sig – lige indtil det tidspunkt, hvor du hårdt og brutalt afslutter en scene med “cut.”

Help needs a push and only works for those who are willing. A group of ordinary people meets to help eachother and tries to accept the cards they’ve been dealt instead of the life they dreamt of.

Welcome to the self help group “A way through”. At every meeting you will take turns telling about your experiences and thoughts about Today’s Topic. A groupleader will guide you through the process and together we will work our way through the impressions. We meet every second week and will maintain confidentiality. Participation is free.

“Live before you die” is a scenario about understanding fate’s injustice, putting oneself in other’s shoes and to find a way through distress. The focus of the scenario is the characters’ confrontation with themselves, where they become vulnerable, process their loss and help each other grow. This is a feel better-scenario that doesn’t need a happy ending.

The scenario is a narrative semi-live where the self-help-group’s meetings are the primary framework. Mechanics are used to support and further reflections, and between meetings the characters’ relations will develop and crisscross. You will have the opportunity to influence the direction of your role, create twists and/or shoot yourself in the foot.

Immersion
Reflection
Feel better (not feel good)

Player types: You like the epic in the mundane and find joy in experiencing and telling a story, where you get to the root of the character. You are a player who doesn’t need to be right, and who would rather have an awesome experience with others than winning. It doesn’t require any preparation to participate other than an open mind and a want to create.

Gamemaster type: You like to catch leads, support and guide players through a living story. You must facilitate and be part of the game as a guiding force, but also be able to listen actively and be able to take a step back to let the story unfold – right up until the moment, when you mercilessly cut the scene right after its peak.

Hier gespielt worden

Fastaval: Otto for folket (2023)


Korrektionen für diese Seite einschicken