Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Fantasy Planet

Vorderseite für Fantasy Planet

Genre: Fantasy
Teilnehmer: 2-4 Spieler

Von

DesignerInDaniel Olai

Beschreibung

I Fantasy Planet spiller du en fantasihelt i et futuristisk univers. Du er sendt for at udforske en ny og mystisk planet fyldt med mana. Gennem taktisk list og magisk dygtighed er dit mål at skræmme alle fjender væk og hævde denne planet som din egen. Men rejsen er ikke uden risiko. Planetens overflade er i konstant forandring og ustabil. Form planeten og brug dens terræn til din fordel for at vinde.

Foromtale

Fantasy Planet er et science fiction krigsspil med en dynamisk slagmark. I starten af spillet skiftes spillerne til at bygge spillepladen op ved at lægge hex-blomst-formede brikker ned. Hver hex-blomst har to sider med syv sekskanter på hver side. Hver hex har en af seks forskellige terræntyper, der hver påvirker hvordan du kan bevæge dig over brættet. At træde i lava vil brænde din fod, og det er formålsløst at forsøge at svømme hen over en stor vandmasse, – men måske du kan lære at flyve hen over det. At sætte boardet op til din fordel og udnytte terrænet er skadeligt for din succes.

Du tager kontrol over en af spillets seks racer (med asymmetrisk evner), der kæmper om kontrollen over den mystiske planet. Hvilken race du vælger at spille vil have stor indflydelse på din oplevelse. Hver race præsenterer et andet twist på et fantasy-løb. Orkerne er blevet overtaget af planter, dværgene blev overtaget af en ondsindet AI, og dragerne lang fra fordums mytiske storhed på grund af en udtynding af deres ædle blod.

Hver tur trække du kort, som du kan spille ved at bruge mana. I begyndelsen vil du kun have adgang til kort-typer, der lader dig lægge flere tropper på banen. Men i løbet af spillet kan du tilføje nye kort til dit dæk, der lader dig besværge, ændre terrænet og udløse evner, der er unikke for din race. Elvere kan for eksmeple lægge fælder, de udøde kaster forbandelser, og skildpadderne kan bygge strukturer. At bygge et effektivt dæk, der er skræddersyet til både slagmarken og dine modstanders strategi er vejen til sejr.

Hvis du kan lide magi, science fiction, fantastiske skabninger og taktisk gameplay, så er dette spillet for dig. Tag chancen og træd ind i et rigt science fantasy univers med et frisk bud på at spille med et modulært bræt.

Tid: 60-120 min
Spillere: 2-4
Sprog: Engelsk

In Fantasy Planet you are a fantasy hero in a futuristic universe sent to explore a new and mysterious planet brimming with mana. Through tactical cunning and magical prowess your goal is to scare off any opposition and claim this planet as your own. But the journey is not without risk: the terrain of the planet is ever-changing and volatile. Shape the planet and use its terrain to your advantage to win.

Presentation

Fantasy Planet is a science-fantasy wargame on an ever-changing battlefield. At the start of the game you take turns building up the board by laying down hexflowers. Each flower has two sides with seven hexes on each side. Every hex has one of six different terrain types that govern how you can move across the board. Stepping in lava will burn your foot and trying to swim across a large body of water is impossible lest you know how to fly. Setting up the board to your advantage and utilizing the terrain is detrimental to your success.

You take control of one the game’s six asymmetric factions vying for control of the mysterious planet. What faction you choose to play will highly influence your experience. Each faction presents a different twist on a fantasy race. The orcs have been taken over by plants, the dwarves got taken over by a malicious AI, and the dragons are now bleak images of their former selves due to an abundance of cross-species unions.

Each turn you will draw a bunch of cards from a deck that you can play by spending mana. In the beginning you will only have access to cards that let you put more units onto the field. But as you play you will get to add new cards to your deck that let you cast spells, alter the terrain and trigger abilities unique to your faction. Elves can lay traps, the undead cast curses, and the turtles can build structures to name a few. Building an effective deck tailored to both the battlefield and your opponents’ strategy is a sure path to victory.

If you like magic, science fiction, fantastical creatures and tactical gameplay then this is the game for you. Take the chance and step into a rich alternate universe with a fresh take on playing with a modular board.

Time: 60-120 min
Players: 2-4
Language: English

Fantasy Planet är en taktisk deck builder som utspelar sig på ett dynamiskt bräde som är i ständig förändring under spelets gång.

Du iklär dig rollen som en av sex hjältar som var och en tillhör en fantasy-inspirerad faktion i en värld som törstar efter mana. Ditt jobb är att ta kontrollen över en främmande planet genom att utmanövrera dina motståndare.

Fantasy Planet har nyligen vunnit pris för både bästa brädspel
och bästa presentation på det danska konventet Fastaval.

Hier gespielt worden

Fastaval: Otto for folket (2023)
BabbelCon 2023 (2023)

Preise

Fastaval: Otto for folket (2023)

Gewinner, Bedst Formidlede Brætspil
Fantasy Planet er, som navnet næsten siger, sci-fi og fantasy i en vidunderlig blanding! Fantasy Planet er et dejligt komplekst spil, som gennem dets formidling af regler og gennemførte ikonografi sikrer flowet igennem spillets mange spændende muligheder.
Spillets player aids sikrer at du har et overblik over racernes muligheder og spillets mekanikker, som gør at du ikke har brug for at bruge regelbogen i løbet af spillet. Disse giver dig også et godt overblik over både dit eget og modstanderens deck, samt hvordan en runde forløber. Alt i alt et forbilledligt eksempel på player aids.

Fantasy Planet is, as the name suggests, a wonderful mix of sci-fi and fantasy! It is a delightfully complex game that, through its clear rules and consistent iconography, ensures a smooth flow through the game's many exciting possibilities. The game's player aids provide an overview of each race's abilities and the game's mechanics, making it unnecessary to consult the rulebook during the game. They also give you a good overview of both your own and your opponent's deck, as well as how a round progresses. All in all, it is an exemplary example of player aids.
Gewinner, Bedste Brætspil
Fantasy-fraktionerne kæmper om dominans over Fantasy Planet, hvor planeten konstant tilpasses i et forsøg på at give den fordel, der kan give overtaget. Det er et spil som med sin overlegne og elegante sammensætning af flere elementer giver en spiloplevelse hvor man med sin fraktions leder føler sig som den drivende kraft i kampen for mana og herredømmet over planeten. Spillets elementer og de seks veldesignede racer, gør at hver spilgang giver grobund for nye ideer og strategier og på den måde, er det et spil som i den grad formår at give spilleren lyst til at spille en gang til. Kreative elementer som Manaspiret, gør at spillet ikke bliver fastlåst, og at man selv i kampens hede har mulighed for at vende slagets gang.

The fantasy factions are fighting for dominance over Fantasy Planet, where the planet is constantly adapting in an attempt to give the advantage that can tip the scales. The game's superior and elegant combination of multiple elements creates a gaming experience where, as a faction leader, you feel like the driving force in the battle for mana and control over the planet. The game's elements and the six well-designed races makes it possible for each game session to test new ideas and strategies, making it a game that truly makes the player want to play again. Creative elements like the Manaspire ensure that the game doesn't become stagnant, and that even in the heat of battle, there's always the chance to turn the tide.
Nominiert, Bedste Innovation
På Fantasy Planet kæmper unikke fraktioner om herredømmet i en sci-fi fantasy verden. De asymmetriske fraktioner har hver deres spilstil og taktik, og føles som vidt forskellige racer. Manipulation af terrænet danner kernen i det komplekse spil, hvor vilkårene konstant forandrer sig, og alle valg føles essentielle for både din strategi og dine vinderchancer. Terrænmanipulationen er gennemgribende og giver følelsen af, at store kræfter er på spil - de enten hjælper dig eller kæmper mod dig. Det evigt foranderlige terræn tvinger dig til konstant kæmpe for at skabe dig en plads i verden, i din races billede.

On Fantasy Planet, unique factions battle for dominance in a sci-fi fantasy world. The asymmetrical factions each have their own play style and tactics, and feel like vastly different races. Terrain manipulation forms the core of this complex game, where conditions constantly change, and every decision feels essential for both your strategy and your chances of winning. The terrain manipulation is thorough and gives the feeling that great powers are at play, either helping you or fighting against you. The ever-changing terrain forces you to constantly fight to carve out a place for yourself in the world, in the image of your race.

LinksKorrektionen für diese Seite einschicken