Alexandria

Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Vælg sprog:

dadeennbsv

Comic Book

Forside til Comic Book

Deltagere: 2-4 spillere

Af

DesignerDan Halstad

Foromtale

Comic Book er et taktisk tile-laying spil, hvor du spiller rollen som tegneserieillustratør. Du får scripts fra tegneseriens forfatter og prøver bedst at opfylde kravene ved hjælp af en strategisk kombination af de grundlæggende elementer i tegneseriefortælling – rammer, helte, hjælpere, skurke, ordbobler, miljøer osv. Spilleren som bedst skaber forfatterens vision vinder!

Comic Book er et taktisk tile-laying spil, hvor du spiller rollen som tegneserieillustratør. Du får scripts fra tegneseriens forfatter og prøver bedst at opfylde kravene ved hjælp af en strategisk kombination af de grundlæggende elementer i tegneseriefortælling – rammer, helte, hjælpere, skurke, ordbobler, miljøer osv. I lighed med andre spil tile-laying spil har hvert element i spillet sine egne placerings-begrænsninger og scoringsregler. I modsætning til traditionelle tile-laying spil, bygges de enkelte elementer i hver ramme ovenpå hinanden for at skabe scener. Elementerne i din tegneserie er valgt ved hjælp af en simpel mekanisme, der involverer farvede terninger.

En spilrunde er opdelt i to faser: tegne og farvelægning. Elementerne vist på din terning giver dig mulighed for at tegne disse elementer i din tegneserie i tegnesfasen. Elementer i skitseform kan flyttes frit på din tegneserie-side, og dette repræsenterer din kunstneriske frihed til at tegne og slette elementer, indtil du har skabt scenen som du ønsker.

Farven på terningen giver dig mulighed for at farvelægge elementer i den farve, og det scorer point til dig i farvelægningsfasen. Elementer i deres farvelagte form vil blive vendt fysisk til deres endelige farvelagte side og scorer point baseret på deres type og placering.

De interessante valg i spiller kommer fra hvordan og hvor elementerne placeres, såvel som tidspunktet for deres farvelægning. Din målsætning er at finde den rigtige balance mellem skitsering af elementer og hvornår du farvelægger dem. Scoringen maksimeres ved at skabe sammenhængende scener og opfylde kravene i forfatterens historiske script.

I slutningen af spillet repræsenterer din spilleplade en side i en tegneserie. Den spiller, der bedst har fanget forfatterens kunstneriske vision, vinder spillet.

Comic Book is a tactical tile laying game where you will play the role of a comic book illustrator. You will be given scripts from the author of the comic book and try best to fulfill the requirements using a strategic combination of the basic elements in comic book storytelling – frames, heroes, sidekicks, villains, word bubbles, environments, etc. The player that best realises the author’s vision wins!

Comic Book is a tactical tile laying game where you will play the role of a comic book illustrator. You will be given scripts from the author of the comic book and try best to fulfill the requirements using a strategic combination of the basic elements in comic book storytelling – frames, heroes, sidekicks, villains, word bubbles, environments, etc. Similar to other tile laying games, each element in the game will have its own placement restrictions and scoring rules. However, unlike traditional tile laying games, the elements of each frame will be built upon each other to create scenes within the page. The elements in your comic are drafted using a simple mechanism involving colored dice.

A game round is broken down into two phases: sketching and inking. The elements shown on your drafted dice allows you to draw those elements in your comic during the sketching phase. Elements in sketch form may be moved freely within your comic book page representing your artistic freedom to draw and erase until you have captured the scene to your liking.

The color of the die allows you to ink elements of that color in your comic which will score you points during the inking phase. Elements in their inked form will be physically flipped to their final colored-side and will score based on their type and location.

The core tension of the game is drawn from how/where the elements are placed as well as the timing of their inking. You will want to balance your tactical element sketching with the timing of your inking in order to maximize in-game scoring for creating cohesive scenes and meeting the requirements of the author’s story script for additional end game scoring.

At the end of the game, your board will represent a page in the comic book. The artist who has best captured the author’s artistic vision will be the winner.

Spillet på

Fastaval - Otto in Space (2020)


Indsend rettelser for denne side