Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Parasite

Forside til Parasite

Deltagere: 2 spillere

Af

DesignerUffe Thorsen
🎨Christoffer Laurits Ravn Rahbek

Download

Zip Regler og kort [engelsk] (46,9 MB)

Foromtale

I det ydre rum, støder en uformelig parasit ind i en højteknologisk rumstation. Parasitten er sulten, kold og bange, mens stationen kæmper for fortsat at fungere trods angrebet. Et asymmetrisk kortspil for to spillere.

I det kolde, ydre rum støder en uformelig parasit ind i en højteknologisk rumstation.
Parasitten er kold, sulten og bange. Den kæmper for næring, for sit liv og for at udvikle sig.
Stationen sætter alt ind for at opretholde sin funktion trods det pludselige angreb.
Sammen kæmper de i et forsøg på at overleve hver især.

Parasite er et spil for to spillere om at overleve mødet med det ukendte. Det er teknisk set muligt at samarbejde, så både station og parasit overlever, men spillets pres og ens eget fokus på selv at overleve gør det næsten umuligt. Langt oftere sker det, at kun den ene, eller måske slet ingen, overlever mødet.

Man spiller kort for at manipulere situationen på brættet, forædle ressourcer, sprede tentakler, angribe eller optage næring, men samtidig handler det om at gennemskue den anden spillers mål.

Der bruges markant forskellige mekanikker for parasitten og for stationen. Parasitspilleren har fokus på langsigtet planlægning og på at lære sine egne behov at kende. Stationen arbejder for at få den perfekte kombination af kort og tilstand på brættet som den så kan udnytte igen og igen.

Stikord:
Asymmetrisk, kortdrevet, delvist kompetitivt

In cold space a shapeless parasite crashes into a high-tech space station.
The parasite is cold, hungry and afraid. It fights for sustenance, its life, and to evolve.
The station does everything to retain full functionality in spite of the sudden assault.
Together they struggle for each to survive.

Parasite is a game for two players about how to survive encountering the unknown. It is technically possible to cooperate such that both may survive, but pressure from the game and your focus on surviving on your own make it almost impossible. More often, it happens that only one, or maybe none, survives the encounter.

In the game, you play cards to manipulate the state of the game board, refine resources, spread tentacles, attack or absorb sustenance, but it is also about figuring out the other player’s goals.

The parasite and the station use markedly different mechanics. The parasite focuses on long-term planning and on getting to know their own needs. The station works at getting the perfect combination of game state and cards that it can utilize repeatedly.

Keywords:
Asymmetric, card-driven, semi-competitive

About the designer:
In his daily life, Uffe teaches exciting topics, such as maths and programming, and a bit of games, too. He spends far more time playing and explaining board games.

For the past couple of years he has been circling the board games at Fastaval, as judge and organizer, but now it is time for him to make games himself.

Uffe prefers peculiar games that can hardly survive in a commercial setting, and he will rather play interesting games, than merely good games.

Spillet på

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Priser

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Vinder, Bedste Innovation
En ung og forvirret parasit rammer en rumstation. Parasite er et asymetrisk to-spiller-spil hvor den ene spiller styrer parasitten der desperat forsøger at få sine behov opfyldt uden helt at vide hvad de er men den anden spiller styrrer rumstationen der gør sit bedste for at forsvare sig selv imod det udefrakommende angreb.

Parasite nomineres for at skubbe til grænserne for hvad et asymetrisk spil kan være og evner at give sine spillere to vidt forskellige spiloplevelser uden at gå på kompromis med spillets balance og sjæl. Det udfordrer ens tanker omkring hvordan et brætspil skal læres og opleves første gang det spilles.
*
A young and confused parasite hits a spacestation. Parasite is an assymetrical 2-player game where one player controls the parasite desperately trying to fulfill its needs without quite knowing what they are. The other player controls the station doing its best to defend itself from the alien attack.

Parasite i nominated for pushing the boundaries of what an asymmetrical game can be, while giving its players two widely different boardgame experiences, without compromising the games balance and soul. Parasite challenges players thought on how a boardgame should be learned and experienced the first time played.
Nomineret, Bedste Brætspil
En ung og forvirret parasit rammer en rumstation. Parasite er et asymetrisk to-spiller-spil hvor den ene spiller styrer parasitten der desperat forsøger at få sine behov opfyldt uden helt at vide hvad de er men den anden spiller styrrer rumstationen der gør sit bedste for at forsvare sig selv imod det udefrakommende angreb.

Parasite nomineres for at være et velbalanceret asymmetrisk spil der formår at skabe to helt forskellige spiloplevelser i det samme spil. Begge siders paniske forsøg på at overleve og finde frem til hinandens behov gør spillet både spændende og overraskende til det sidste.
*
A young and confused parasite hits a spacestation. Parasite is an assymetrical 2-player game where one player controls the parasite desperately trying to fulfill its needs without quite knowing what they are. The other player controls the station doing its best to defend itself from the alien attack.

Parasite is nominated for being a well-balanced asymmetrical game that manages to create two completely different experiences. Both sides panicked attempts to survive and find each other’s needs, makes the game both exciting and surprising right to the end.


Indsend rettelser for denne side