Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Forrykt

Forside til Forrykt

(AKA: Deranged)

Genre: Drama
Deltagere: 1 GM, 4 spillere

Af

✏️Jeppe Bergmann Hamming
✏️Maria Bergmann Hamming

Download

PDF Scenariet [dansk] (30,9 MB)
PDF Scenariet [engelsk] (21,4 MB)

Foromtale

Spilles med energi og lidenskab

Den aldrende komponist Robert ser, plaget af tungsind, galskab og kviksølvsforgiftninger tilbage på en række vanvittige hændelser, der knyttede hans liv sammen med vidunderbarnet Clara, den legesyge Felix og den håbefulde Johannes. Hvordan musikalsk kompromisløshed drev dem fra yderlighed til yderlighed, gennem Europas storbyer, fine selskaber og til randen af selvmord.

Fanget mellem virkelighed og drømme ser Robert på sit dødsleje de dobbelte taktstreger – Le fine i sit livs symfoni, og han overvejer hvordan det hele ville se ud, hvis der var tid til en Da capo.

Forrykt udspiller sig gennem de skelsættende begivenheder i Clara Wiecks, Robert Schumanns, Felix Mendelssohns og Johannes Brahms tætsammenvævede liv set gennem den døende og vanvittige Schumanns minder. På sit dødsleje genoplever han sit liv ved at sætte scenerne og gennem sin deltagelse i dem udleve, hvad der nu egentlig skete, og hvordan det havde været, hvis det var sket på en anden måde. Scenariet er et drama om konflikterne i de fire komponisters liv, og de valg de må træffe i mellem anerkendelse, kunstnerisk integritet, kærlighed, begær og familie.

Forrykt er for spillere, der gerne vil medrives af et uafbrudt sceneforløb om kærlighed, vanvid og genialitet, som de er med til at skabe understøttet af smuk romantisk musik. Den musik der gennemsyrede vores hovedpersoners liv og derfor også dette scenarie. Spillet er struktureret som et stykke kammermusik med en række satser, der danner rammen om det dramatiske forløb.

Musik bruges som forløsningsmekanik for scenerne, der alle bliver klippet ved hjælp af forskellige musiske passager. Det gør det muligt at spille scenariet som et kontinuert forløb, man kan blive opslugt og forført af.

Plagued by melancholy, madness, and mercury poisoning the aging composer Robert looks back on the series of mad events that tied his life so close together with the child prodigy Clara, the playful Felix, and the hopeful Johannes. How uncompromising musicality drove them from one extreme to the next — through the grand cities of Europe, prestigious parties, and to the verge of suicide.

Caught between reality and dreams, Robert, on his deathbed, sees the double bars — La fin in the symphony of his life — and contemplates how everything would turn out if there was time for a Da capo.

Deranged is played out through the landmark events of the composers Clara Wiecks’, Robert Schumann’s, Felix Mendelssohn’s, and Johannes Brahms’ closely interwoven lives as seen through the memories of the aging and insane Schumann. On his deathbed, he relives his life by setting the scenes and through his participation in them, lives out what actually happened and how it would have been if things had turned out differently. The scenario is a drama about the conflicts in four composers’ lives and the choices they must make between recognition, artistic integrity, love, lust, and family.

Deranged is for players who want to be engulfed by a continuous flow of scenes about love, madness, and genius, which they create together on a foundation of beautiful romantic music — the music that permeated the lives of our main characters and, therefore, also this scenario. It is structured as a piece of chamber music with a series of movements that frames the dramatic course. Music is used to cut the scenes thereby allowing an uninterrupted style of play, which will engulf and seduce you.

Player type: You want to achieve immersion through music combined with experimental dramatic effects and to explore the nature of memories and the boundaries between genius and madness. You do not need any knowledge of romantic music or the historical period.

Spillet på

Fastaval - Dia de los Fastos (2015)
Grenselandet (2015)
Stockholm Scenario Festival (2015)
Blackbox Cph V (2015)
Black Box Horsens (2016)
Viking-Con 36 (2017)
Stockholm Scenario Festival (2017)
Orkerne Kommer Sommerskole (2022)
ESFROAG (2022)

Afviklinger derudover 🗺️

10. december 2016🗺️Huset-KBH, Danmark: 1 afvikling
10. december 2016🗺️Huset-KBH, Danmark: 2 afvikling
11. december 2016🗺️Huset-KBH, Danmark

Priser

Fastaval - Dia de los Fastos (2015)

Vinder, Bedste Scenarie
Et kompromisløst scenarie om kunst, kærlighed og galskab. Alting peger i samme retning, og musikkens centrale rolle, den ubrudte fiktion og spillernes store ansvar giver alle værktøjer til at skabe et dynamisk crescendo.
Vinder, Bedste Virkemidler
Klassisk musik bliver til rollespil, når spillerne komponerer scenariets symfoni gennem et partitur af mulige scener, der ændrer sig i takt med spillederens musikalske input, og som klippes i fællesskab gennem råb og hvisken.
Vinder, Deltagernes Pris
Nomineret, Bedste Fortælling
Rammefortællingen om den vanvittige Schumann er både udgangspunkt og alibi for at spillerne kan arbejde aktivt med den døende mands minder. Schumanns sidste symfoni udspiller sig i deres hænder, når scenerne sættes, genbesøges og væves sammen.

Trivia

LinksIndsend rettelser for denne side