Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Ret skal være ret

System: LARP

Af

✏️Luciano Foschi
✏️Christian Mandrup Møller
✏️Gersemi Siri Pedersen

Foromtale

Scenariet er sat i Danmark i 2040. Scenariet handler om hvordan du som borger får chancen for at gøre dig til herre over andres skæbne og hvordan det berører dig som individ. Samfundets forbrydere bliver tit fremmedgjort og opsat som skræmmebilleder. Vi ved der er mennesker bagved masken. Kan du få dig selv til at gøre det som samfundet kræver?

Grundet samfundets moralske forfald og den øgede kriminalitet har vi i de sidste 15 år været i gang med en proces for at strømline og forsimple det danske retssystem. Dette sikrer en mere moderne og demokratisk retssag for borgeren. Det nye retssystem indebærer en direkte involvering af borgeren i retsprocessen hvor den almindelige samfundsborger dømmer samfundets forbrydere. Dette passeroverens med den demokratiske grundtanke om et styre af folket for folket. Det danske samfund har erkendt at enhver dom er subjektiv og et tribunal af borgere langt bedre er i stand til at dømme end en støvet gammel embedsmand. Dette nye retsprincip sikrer at du, som borger, ikke oplever tidligere tiders forhalede domme, bureaukratiske rod og spild af samfundets midler. Du er hermed udvalgt til at gøre din del. Du og dine ligemænd vil få forelagt en række sager hvor I kan sikre jer at forbrydere får deres velfortjente straf. Vi ved du vil gøre dit for samfundets sikkerhed!

Spillet på

Vintersol (2012)


Indsend rettelser for denne side