Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Sepsis - Drömmen om atlantis

System: Systemløst
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Veranstaltet von

Frispel

Von

OrgaAnders Hansson

Beschreibung

Nashville 1988.12.08

Historien jag äntligen förmår delge er, kära läsare, har orsakat mig stort elände, ja kanske den största misär en människa kan tänkas utstå. Ändå är den långt ifrån fullständig. Min far, Henning Lucas Fish, sa alltid: "En berättelse förtäljd med kluven tunga är endast halv i den rättfärdiges öra." Jag var inte ens 14 år fyllda då och trodde inte att gränsen mellan sanning och lögn kunde vara så hårfin, och framförallt inte att den galne hade egenheten att tro på sin egen dikt.

Den femte friheten av George Henning Fish
Andra världskriget hade härjat Europa i snart fem år. Detta påverkade dock inte MS. Silverbaracuda 09 eller dess amerikanska besättning nämnvärt där de stilla gled fram längs Sydamerikas kust. Kapten Clifford med sin 75 man starka besättning hade legat till sjöss i 147 dygn. Undervattensbåtens krigsstrategiska uppgift låg i att patrullera kustremsan, men inte så mycket som en tysk livbåt hade siktats genom periskopets immiga glas.
Undervattensbåtens operatörsskift B2 låg i en drömlös slummer med ett undantag. I sin kog låg marinnavigatör Ian Heimat och grubblade, grubblade och skrev. Hans funderingar om mänsklighetens utvecklingsvektor och universum som en levande organism hade sammanfallit i något för honom så förbluffande och omskakande att han inte längre visste om bevisen i sig upphävde hans existentiella förutsättningar, något som tyckt honom mer och mer rimligt där han låg isolerad under miljontals ton av saltvatten i sin minimala hytt sedan en för honom oöverskådlig tid tillbaka.

"Och de togo Jesu kropp och omlindade den med linnebindlar och lade dit de välluktande kryddorna, såsom judarna hava för sed vid tillredelse till begravning." (Joh. 19:40)

Som sista utväg i sin villrådighet sökte han svar i den av flottan utplacerade skeppsbibel som hans kymiga kyffe försetts med. I Johannes-evangeliets nittonde kapitel beskrevs en episod som väckte hans nyfikenhet...

Mannen lyfter blicken från det han skrivit, gräver fram en lapp och läser högt för sig själv:
Samtidigt utarbetades i Washington DC av en ny planeringsgrupp, elitplanerare rekryterade ur CFR och utrikesdepartementet, en ny målsättning för de Förenta staterna. Projektet "Grand Area" var under full utveckling. Den 2 oktober 1944, försvinner CFR-anställde Henning Fish spårlöst från sin bostad tillika från sin post i "Projektet för krigs- och fredsstudier"...

Författaren lutar sig tillbaka, drar händerna genom det feta håret.
Om jag ändå vetat att det var du! Varför sa du inte...? Jävlar! Jävlar, allt hade varit...

Hier gespielt worden

SillyCon XI (2002)
SillyCon XII (2003)


Korrektionen für diese Seite einschicken