Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Nexus

System: Kult
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 5 Spieler

Von

OrgaÅsa Roos

Beschreibung

ÄNNU ETT BAKSLAG FÖR SEA CORPS
En anställd svårt brännskadad och ytterligare förseningar på grund av arkeologiska fynd.

JAPAN Ännu ett bakslag har uppträtt i samband med den räddningsaktion som i höstas tog sin början då man i Japan fick storlarm på sina seismiska detektorer. En rad räddningsaktioner föreslogs och en av dem var alltså SeaCorps försök att avleda delar av det magmatiska trycket.
På grund av den omfattande undersökningen som företogs innan man beslutade om ett lämpligt tillvägagångssätt, ligger det mycket prestige i om SeaCorps lyckas eller misslyckas. Ett misslyckande kan få mycket grava återverkningar på företagets ekonomiska ställning. Vid rapporteringen om olyckan som skedde igår kväll sjönk företagets aktievärde med 0.37% vilket är deras kraftigaste nedgång hittills.

En anställd brännskadades svårt då en lavaström som undgått upptäckt av företagets förscanningar nästan bröt igenom den tunna bergväggen. Detta kunde i värsta fall orsakat en igenfyllning av en av de borrade tunnlar som väntar på att tas i bruk. Mannen befann sig vid borrens manuella regleringsstation då olyckan inträffade och brändes kraftigt av det heta vatten som pressades ur en hålighet i bergväggen som sprack då borren manuellt sattes igång igen. Mannen ligger för närvarande på SeaCorps huvudfartyg. Han är för tillfället i stasisdvala, och har genomgått omfattande cellkirurgiska och kemiska ingrepp. Läkarna ombord bekräftar att det är ett av de största ingrepp av detta slag som gjorts under havsytan. Mannens DNA sägs inte ha påverkats av de radioaktiva ingreppen. Hudvävnaden har dock tagit stor skada och mannen väntar på att skeppas upp till ytan för omfattande plastikkirurgiska ingrepp. En talesman för företaget säger att misstag som beror på magmatiska rörelser är helt naturliga eftersom det är extremt svårt att förutsäga de krafter som bokstavligen talat rör sig nere på havsbotten. Lavaströmmar ändrar hela tiden riktning i den porösa berggrunden. Det har vid tidigare tillfällen hänt att man fått evakuera vid liknande händelser då magman brutit igenom tunnelväggarna. Talesmannen påpekar också att alla tänkbara försiktighetsåtgärder vidtogs av företagets personal vid justeringen, men att mannen som skadats ignorerat att avläsa sin scanner innan han återuppstartade borren, och därigenom själv orsakat sin olycka. Sea Corps har framlagt en rapport som tjänar syftet att påvisa att den anställde helt ignorerat de regler som gäller under dessa omständigheter. Mannens advokat vill inte uttala sig om vare sig SeaCorps eller mannens privata legala åtgärder. Dock står det klart att han är beredd att motbevisa Sea Corps anklagelser om slarv.

Ett arkeologiskt fynd djupt nere i berggrunden orsakade ytterligare förseningar. Det skall enligt tidningens källor röra sig om en gravkammare med någonslags inkapslad eller på annat sätt bevarad livsform. Fyndet är av avsevärd ålder enligt de C14 tester som sägs ha gjorts. Talesmannen ville dock inte uttala sig om vad man funnit i detalj, eftersom utgrävningarna ännu inte helt avslutats. Däremot påpekade han att det rörde sig om ett fynd som var ”mycket intressant ur en rent biologisk/historisk synvinkel”. Företaget har meddelat att man skall låta följa upp de fynd som gjorts. Detta kommer att ske i det nykonstruerade underjordiska labb som sedan augusti stått till företagets förfogande.

Evakueringen av Japans största ö, Hokkaido, fortsätter under tiden. Upplopp har rapporterats från måmga håll, bland annat Tokyo Airport som utsatts både för bombattentat av japanska nationalister, samt en panikflykt då ett skalv bröt ett kontrolltorn mitt itu. 500 människor uppges ha blivit svårt skadade under incidenten. Än så länge har 134 dödsfall rapporterats.
Nationalisterna, som anser det vara en skam att fly undan den annalkande katastrofen, har meddelat att ytterligare attentat kommer att iscensättas om fler evakueringsåtgärder vidtas. Ryoshi Ikegami, som är nationalisternas ledare, har flera gånger hotat både FNsoldater och ledamoter ur japans styrande parti. Som vi rapporterade förra veckan har minister Kosugis mördare ännu inte gripits trots att nationalisterna tagit på sig skulden.


Ett systembundet Kult-scenario under havets yta. Spänning och action, ett äventyr helt i stil med Aliens, The Abyss, Sphere och Leviathan. Regi: Åsa Roos.

Hier gespielt worden

SydCon 7 (1998)

LinksKorrektionen für diese Seite einschicken