Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Alla katter grå

System: Drakar och Demoner Expert
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 5 Spieler

Von

✏️Johan Köhler
✏️Lennart Köhler
OrgaJohan Köhler
OrgaLennart Köhler

Herunterladen

PDF Szenario [Schwedisch] (7,6 MB)
PDF Rollen [Schwedisch] (3,7 MB)
PDF Handouts & Regeln [Schwedisch] (2,4 MB)

Beschreibung

Skymning över Rimmingeborg. I en ensam kammare i Grå Dimmans domstol brinner ett enda ljus. Gabriel Johannes Mattson, åklagare i Grå Dimman och Rimmingeborgs hjälte, lutar sig fram mot det och anstränger sina skarpa ögon att tyda de dubbla sigillen på brevet han just mottagit.
-Aha, mumlar han, biskop Örneros och greve Lilja skriver tillsammans. Knappast en kyrkans man, om jag inte missminner mig, den gode greven. Med ett roat leende bryter åklagaren sigillen och läser snabbt igenom vad som står skrivet.
"Högt ärade herr Åklagare Gabriel Johannes Mattson. Ni ombedes härmed närvara vid kyrkomöte,vilket gå av stapeln tjugofemte dagen nästkommande månad, på det att Edert vitt omtalade skarpsinne må skänka åt mötet en upplyst diskussion och sunda argument. Vi vilja även göra Eder uppmärksam på, att Ni under nämnda möte komma att beredas tillfälle att dryfta teologiska ting med den Onämnbares präster, vilka för mötets skull tillerkänts fri lejd dit och därifrån. Vi hoppas innerligt på Eder medverkan, vilken skulle höja mötets dispyter till oanade höjder.
Vi är, sannerligen, Edra ödmjuka tjänare
Greve Rudolf Hadrian Lilja, Biskop Magnus Örneros"

Gabriel Johannes Mattsons leende blev än bredare.
- Så, sade han till natten, kampen börjar igen!

Hier gespielt worden

UppCon '92 (1992)

ExtrainformationenKorrektionen für diese Seite einschicken