Alexandria

Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Gentlemännen utan skuggor

Vorderseite für Gentlemännen utan skuggor

System: Fri form
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 5 Spieler

Veranstaltet von

Rollspelsbaren

Von

✏️Gunnar Söderberg
OrgaGunnar Söderberg
🎨Jennifer Nilson
🎨Niklas Rönnberg
📰Niklas Rönnberg

Herunterladen

PDF Szenario [Schwedisch] (23,2 MB)

Beschreibung

Jenkins kunde bara sucka, vad skulle gentlemännen göra i Egypten? Och i damers sällskap dessutom. Idén tycktes butlern lika befängd som deras senaste resa till New York, men det var inte hans roll att ifrågasätta. Det kunde väll inte sluta värre än senast. Lite oskyldigt turistande och någon titt på en pyramid, sedan hem igen till det trygga England. Den suspekta boken som de lovat att finna skulle väll Jenkins själv få ordna, som vanligt. Men han visst nog hur han skulle kunna få tag i denna ockulta skrift, bara han kunde bli av med sin herre en kort stund.

Gentlemännen utan skuggor är ett rollspel skrivet som om PG Woodhouse och HP Lovecraft hade uppfunnit rollspel på 1920-talet och tillsammans valt att skriva en Woodhousesk komedi med typiska Lovecraftinslag av skräck och mysticism.

Gentlem�nnen utan skuggor � Rollspelsbaren

1978 k�pte den svenske f�rl�ggaren Herr Otto Ax ett gammal opublicerat manuskript av en brittisk kollega. Det var skrivet under pseudonymen H.G Lovehouse och beskrevs som �A manuskript for home teather� skrivet n�gon g�ng p� tjugotalet. Herr H O Axs f�rlag gick dock omkull innan manuskriptet n�gonsin hann publiceras. N�stan trettio �r senare d�k det upp igen och kom att synas noggrannare.

Manuskriptet f�refaller vara ett sammanbete mellan HP Lovecraft och PG Wodehouse i tanke om att skapa vad de kallar f�r; ett Commedia del Arte inspirerat kammarspel f�r vardagsrummet eller klubben. Roller och milj�er liknar mest Jeeves och Wooster i Dunwich och det �r f�rberett n�stan som dagens rollspel.

Tanken �r att deltagarna f�r varsina roller f�r varje akt. Rollerna �r karikatyper och har ett tiotal fraser var, resten uppmuntras att improviseras. Ut�ver det har en person rollen av �K�ren�. Namnet k�r var h�mtat fr�n den gamla grekiska teatern. Hon (f�rfattarna resonerar att damer �r mer passade f�r rollen, d� de har en vildare fantasi och �r mer dugliga att hantera flera saker samtidigt) inleder scenerna med en beskrivning av scenen och spelar �ven mindre roller om s�dan erfordras. Det �r ocks� hennes uppgift att dra rid�n n�r scenen �r �ver.

P� Stockholm Spelkonvent 2008 har Rollspelsbaren gl�djen att f�r f�rsta g�ngen presentera det f�rsta av H.G Lovehouse manuskript, ett hemmadrama f�r tre s�llskap, eller en kv�ll p� klubben med sex herrar (dock kommer tv� av herrarna f� ikl�da sig kvinnliga roller). Konventet st�r �ven f�r en person av de sex som kommer att agera �k�r� f�r historien. Manuskriptet �r kallat �Gentlem�nnen utan skuggor�

Regelsystem: Rollspelsbaren
Arrang�r/er: Rollspelsbaren, Gunnar S�derberg
Antal spelare: 5 personer
Anm�lningsinfo: F�ranm�lan till konventet
Pass: fredag pass 1, l�rdag pass 2

Hier gespielt worden

Stockholms Spelkonvent (2008)
GothCon XXXVII (2013)


Korrektionen für diese Seite einschicken