Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Kæphest

Vorderseite für Kæphest

(Alias: Hobbyhorse)

Genre: Drama
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 3 Spieler

Von

✏️Nynne Søs Rasmussen
🎨Orla Lærke Hatting
📰Niels Jensen

Herunterladen

PDF Szenario [Dänisch] (0,7 MB)
PDF Szenario [Englisch] (0,8 MB)

Beschreibung

Amina, Cecilie og Olivia går på samme folkeskole og dyrker konkurrenceridning på kæpheste, også kaldet hobbyhorsing. I løbet af scenariet udvikler de et tæt venskab i kraft af deres interesse. Alle tre kæmper med personlige dilemmaer, der er forbundet til den hobby, som de elsker, men som de også frygter omverdens reaktion på. Scenariet foregår i et boligblokområde nord for København og forløber over en mørk vinter frem mod et begyndende forår og en stor konkurrence, som pigerne træner til.

Scenariet spilles semi-live, og der udleveres kæpheste til spillerne. Kæphestene Thunder, Silja og Eyvindur har deres egen personlighed og temperament, som pigerne selv har fundet på. Hestene kan både forstærke deres ejers personlighedstræk eller forsøge at trække dem i helt andre retninger. Spillerne klædes på til at animere kæphestene og bruge dem til at påvirke fortællingen i den indledende workshop.

Kæphest er et feel-good drama om det mod og den sårbarhed, der findes i at dyrke en interesse og et fællesskab, omverdenen kan have svært ved at forstå.

Amina, Cecilie, and Olivia go to the same public school and are interested in performing dressage competitions on hobbyhorses. During the game they’ll develop a close friendship through their interest. All three of them are struggling with personal dilemmas connected to the hobby they love but fear their surroundings response to. The game takes place in a social housing block area north of Copenhagen, and follow the girls through a dark winter towards a begin spring and a big competition, they are training for.

The game will be played semi-live, and hobbyhorses will be provided for the players. The hobbyhorses Thunder, Silja and Eyvindur have their own personality and temperament, which the girls have made up. The horses can both enforce their owner’s personality traits or try to pull her in a whole other direction. The players will be taught how to animate the hobbyhorses and use them to affect the narrative in the introductory workshop.

Hobbyhorse is a feel-good drama about the courage and vulnerability, which is a part of practicing a hobby, your surroundings might find difficult to understand.

Hier gespielt worden

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
Stockholm Scenario Festival (2018)

Preise

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Gewinner, Bedste Virkemidler
Kæphesten er et kraftfuldt, gennemtænkt og gennemført virkemiddel. Kæphestens rolle i både spillernes og rollernes verden giver scenariet både fokus og stemning. Kæphestene har deres egen personlighed, og mere end én spiller kommer til at spille rollespil med sig selv og sin kæphest. Den fysiske kæphest giver spillerne et godt alibi i de fysiske øvelser.

The hobbyhorses are effective and well thought out. Its role in both the participants and the characters world creates a focus for both play and atmosphere. The horses have their own personalities, and more than one player will be roleplaying with themselves and their horse. Also the physical hobbyhorse creates a good alibi in the physical exercises.
Nominiert, Bedste Formidling
Du er aldrig i tvivl om, hvad forfatteren vil med scenariet, og spillederen får både gode instruktioner til tema og afvikling. Det er veludført, let læseligt og lige til at køre. På sympatisk vis formidles bipersoner gennem deres motivationer, så selv den onde mobber fremstår som en helt normal forstadspige.

The author’s voice and intentions are clear and to the point throughout the scenario. It is well crafted, easy to read and run, with clear instructions and well communicated themes. Through clear motivations, the bullies are given the same sympathetic treatment as the main characters.
Nominiert, Bedste Scenarie
Kæphestene er som koncept et fantastisk valg, og det er en smuk pendant til vores egen hobby. Både sporten og interaktionen med kæphestene udleves i praksis under scenariet og sikrer den totale oplevelse. Spillerne udfordres på det at holde ved sin interesse på trods af sociale normer, mens tonen i scenariet holdes til kærlig accept.

The hobbyhorses are a thoroughly good design choice, and a beautiful counterpart to our own hobby. The sport and the interaction with the hobby horses is acted out in play, and defines the complete experience. The participants are challenged to stick to their interests in spite of social norms, while the tone in the scenario is kept at loving acceptance.


Korrektionen für diese Seite einschicken