Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Birkenau

Vorderseite für Birkenau

System: LARP
Genre: Drama
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Von

✏️Jonas Sanberg Ljungdalh

Herunterladen

PDF Szenario [Dänisch] (15,1 MB)
PDF Szenario [Englisch] (13,8 MB)

Beschreibung

"Når musikken spiller ved vi, at vore kammerater ude i tågen marcherer som maskiner. Deres sjæle er døde og musikken driver dem, som vinden driver visne blade, og erstatter deres viljer."
– Primo Levi

Birkenau er en fortælling om fire jødiske musikere og deres kamp for overlevelse i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. I en grå verden fyldt med rædsel, bliver musikken kilde til både trøst og desperation, mens røgen fra ovnene stiger mod himlen, og de fire mindes deres liv før lejren. Hvis de overlever, kan intet blive som før.

I løbet af fortællingen skal spillerne tage stilling til, om de fire er villige til at gøre modstand i en umulig situation, samt hvad deres jødiske arv og liv betyder for dem. Scenariet er inspireret af virkelige begivenheder, men er ikke dokumentarisk. Fortællingen er mismodig uden lykkelig udgang. Birkenau anvender musik som stemningsskabende element og spilles i rummet, ikke omkring bordet. Tavshed og indlevelse er vigtige elementer i en tilrettelagt fortælling med stor frihed i spillernes tolkninger af rollerne.

“When this music plays, we know that our comrades, out in the fog, are marching like automatons; their souls are dead and the music drives them, like the wind drives dead leaves, and takes the place of their wills”
– Primo Levi

Birkenau is a tale of four Jewish musicians and their struggle to survive in the concentration camp Auschwitz-Birkenau. In a grey world filled with horrors, music becomes both a source of solace and desperation, as the smoke from the ovens rises towards the sky, and the four remember their lives before the camp. If the four survive, nothing will be as before.

In the course of the story, the players will decide whether the four are willing resist against all odds and what their Jewish legacy and life mean to them. The story is inspired by grim reality and has no happy ending.

The game utilises music to set the mood and are played using theatrical elements without the confines of the classical tabletop. Silence and immersion are important elements in a predefined story leaving great freedom for the players to interpret the roles.

Hier gespielt worden

Fastaval (2014)
Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
Stockholm Scenario Festival (2018)
Stockholm Scenario Festival (2022)


Korrektionen für diese Seite einschicken