Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Brimstone Winter

Vorderseite für Brimstone Winter

(Alias: Svavelvinter)

System: Fiasco Playset

Von

✏️Henrik Bergendahl
✏️Erik Granström (setting)
🎨Pontus Kjellberg

Herunterladen

PDF Szenario [Schwedisch] (0,5 MB)
PDF Szenario [Englisch] (1,1 MB)

Beschreibung

No one ever cared about the northern polar island of Marjura before sulfur became a precious commodity and Tasenbar Herbwise discovered how it constituted a part of the explosive composition called cruta. The Emperor's counsel then recalled the stinking sulfur swamps and the Tracorian kingdom soon incorporated Marjura into their kingdom. The swamp soon became an important source of income, but since no one wanted to work voluntarily in the marshland, a camp was set up for convicts who were drugged with paralyzing Bilemash.

However, Marjura was not completely deserted when the tracorians invaded. Free thinkers had long before resorted to parts around the fishing village of Arhem. Including the peaceful druids of Kmorda whose holy sanctuary was build on the mountain Tindertooth, but also the infamous shagulite sect that was banished from the main islands in the south and built their Iron tower in the northern masif of Dymra. Since the Tracorian kingdom was only interested in
the sulfur monopoly, the treaty of Dymra was signed, which guaranteed the shagulites the right to continue their notorious vivisections and corpse study as long as the experiments were only performed on slaves and the island's primitive inhabitants, the kvuver tribes.

What no one knew was that the island's historical significance and that the extinct civilization of Cruri ruled on the island long ago. The Cruri peoples black magic had annoyed the gods and rendered the people childless. The witches of Cruri had given the king the advice of wintering the curse, and with powerful magic, the people were buried alive until the time when the curse would wear away, and the people of Cruri be resurrected.

That time is now ...

A Fiasco Playset in the amazing world of Erik Granström.

Ingen brydde sig någonsin om den karga polarön Marjura innan svavel blev en dyrbar handelsvara och Tasenbar Örtkänne upptäckte hur den utgjorde en del i den explosiva sammansättningen kallad cruta. Rådgivare vid kejsarhovet drog sig då till minnes de stinkande svavelträsken och Trakoriska riket införlivade snart därpå Marjura i sitt rike. Träsken blev snart en viktig inkomstkälla, men eftersom ingen ville arbeta frivilligt i sumpmarken, anlades ett läger för straffångar som drogades med paralyserande Gallsörpa.

Emellertid var Marjura inte helt öde när trakorierna invaderade. Fritänkare hade i alla tider tagit sin tillflykt till trakerna runt fiskebyn Arhem. Däribland de fridfulla kmordadruiderna vars helgedom låg på berget Biletand, men också den ökända shagulitsekten som fördrivits från rikets huvudöar i söder och byggt sitt Järntorn i det nordliga Dymramassivet. Eftersom Trakoriska Riket enbart intresserade sig för svavelmonopolet så undertecknades
Dymratraktatet som garanterade shaguliterna rätten att fortsätta sina vivisektioner och likstudier så länge experimenten bara utfördes på slavar och öns urinvånare, de primitiva kvuverna.

Vad ingen kände till var öns historiska betydelse och att den nu utdöda civilisationen Cruri för längesedan härskade på ön. Crurernas svartkonst hade förargat gudarna och gjort folket barnlösa. Crurernas häxmästare hade gett konungen rådet att övervintra förbannelsen och med kraftfull magi begravdes crurerna levande till den tidpunkt då förbannelsen skulle släppa taget om dem och folket återuppstå.

Den tidpunkten är nu…

Ett Fiasco-playset i Erik Granströms fantastiska värld.Korrektionen für diese Seite einschicken