Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Tidevandet

Vorderseite für Tidevandet

(Alias: The Tide)

Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Von

✏️Sebastian Nemeth

Herunterladen

PDF Szenario [Englisch] (1,3 MB)

Beschreibung

Tæt på kysten, ligger det lille sommerhus. Derude, hvor den alt omfavnende himmel og det ubegrænsede hav får verden til at føles uendelig. Her bruger familien sine sommerstunder hvert år.

Foromtale

Tidevandet er en tungsindig fortælling med dvælende tidslighed, havet og afsked som tematik.

Aftryk der former sig til figurer og linjer. Vandkanten der ruller ind, trækker minder med ud. Fodaftryk der forsvinder for blot at forme sig igen med en ny tid, nye gæster, foranderligt og samtidig er det konstant.

Scenariets omdrejningspunkt er en familie, to forældre og deres tvillingebørn. Det er med disse karakterer i fokus, at havets og strandens stemninger udtrykkes. Oplevelsen af at sige farvel og at lade sine elskede komme videre er central for fortællingen.

Vi møder familien gradvist og udforsker deres liv i sommerhuset sammen. Tidevandet er et scenarie om små glæder, varm latter og musik. Det er et scenarie om de små konflikter og det ukomplicerede familieliv. Med udgangspunkt i det foranderlige som også reflekteres i scenariet fortællestil og mekanikker. Dette er et scenarie der bearbejder de små dramaer, det er tænkt som et abstrakt, melankolsk digt til havet.

Spillertype:

Du skal både have lyst til at dvæle ved fortællingen og melankolien og samtidig nyde at skabe scener med dine medspillere. Spillerne skal både spille karakterer og stemninger og scenariet har stort præg af fælles, sproglig billedmaleri.

Spilledertype:

Du skal have lyst til at facilitere spillernes kreativitet igennem både workshop og generelt spil. Du skal ikke være bange for stilhed; du skal have lyst til at dvæle ved fortællingen sammen med spillerne og give dem plads til at løbe med scenografien.

Antal spillere og spilledere: 4 spillere + 1 spilleder

Tid: Cirka 4 timer spil og 1 times workshop

Sprog: Hele scenariet på dansk og engelsk

Aldersgrænse: +15

Læsemængde: Korte tekster af maksimalt en halv sides mængde af gangen til spillerne, desuden små kort med tekst er en del af spilmekanikken.

Online: Ja

Stikord:
Melankoli
Familie
Symbolik
Afsked

By the coastline lies a small, summer cottage. Out there, where the open sea meets the all-encompassing sky and makes the world seem endless. This is where the family spend their summers each year.

Preview

The Tide is a scenario focusing on a pensive narrative with a lingering slowness as well as farewell and the ocean as themes.

Imprints form shapes and lines; the waterline rolling in and withdrawing, dragging memories with it. Footprints washed away, only to be shaped anew with another time, ever changing and simultaneously constant.

The narrative centers around a family, two parents and their twins. With this family as the focal point, the game will explore the fickle moods and expressions. Departure and allowing your loved ones to move on is central for the game.

It is a gradual intro to the family and playing the game we will explore their lives together. The tide is a scenario around small joys, warm laughter, and music. It is a game focusing on the uncomplicated. There is a focus on the interchangeable in the narrative as well as the game’s overall mechanics.

This is a scenario delving into the small dramas, and it is constructed as an abstract, melancholic poem to the ocean.

Player type:

You want to delve into and explore a narrative fully as well as enjoy lingering. You enjoy creating scenes with your co-players and express moods and moments. You’ll be playing both a character and some aspects of the scenography fall to your creativity and you’re fine with that.

Gamemastering:

You want to facilitate a room for player creativity through both workshop and the general storyline. You’re not afraid of the silence; the game is both about narrating beautiful scenography with the players, but also leaning back and giving them room to express the narrative.

Number of players/game facilitators: 4 players + 1 gamemaster

Runtime: About 4 hours play and 1 hour workshop

Language: The whole scenario in english and danish

Age restriction: +15

Amount of reading: Short texts, maximally half a page of text for the players, in addition small cards with text are a part of the game mechanics.

Online: Yes

Keywords:
Melancholia
Family
Symbolism
Departure

Hier gespielt worden

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Korrektionen für diese Seite einschicken