Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Gode Personlige Forhold

Vorderseite für Gode Personlige Forhold

(Alias: Strong Community Ties)

Teilnehmer: 1 Spielleiter, 3-4 Spieler, Medspillende GM

Von

✏️Troels Ken Pedersen

Herunterladen

PDF Szenario [Dänisch] (0,7 MB)
PDF Szenario [Englisch] (0,7 MB)

Beschreibung

Jakob er en ung, dansk mand som drager i krig i Afghanistan. Spillerne udforsker det liv, Jakob er lidt fraværende i, for at forstå hans valg og deres konsekvenser.

Foromtale

Jakob er en meget lovende ung mand – det siger alle. Han er hovedpersonen, men for det meste går vi indirekte til ham. Vi beskriver steder som han har sat sit præg på og forladt, og leger med hvad hans venner og familie gør og siger når han ikke er der. De bekymrer sig måske mere om finanskrisen i 2008 og omegn, som udfolder sig mens vi spiller, end de bekymrer sig om en fjern krig. Jakob tager til Afghanistan og kommer tilbage til Danmark – det ligger fast. Men hvad det altsammen BETYDER er op til spillernes legende udforskning.

Gode Personlige Forhold er et fortællespil hvor man gør æstetisk radikale ting med lunkent hverdagsliv. Til tider skal I beskrive, til tider spille forskellige karakterer. Krigstraumer vil måske, måske ikke forekomme, men er ikke spillets fokus. Kom efter æstetik, samfundskritik og let foruroliget latter. I kommer måske til at føle en masse, men det bliver ikke gennem karakterer.

Spillertype:

Du vil gerne lege med alvorlige emner og være med til at sige cool ting i et scenarie, der gør det let at være litterære, nysgerrige og morsomme sammen. Begyndervenligt men med plads til at rulle dine fortælle-færdigheder ud. Viden om krig og økonomi er ikke påkrævet.

Spilledertype:

Du er medspillende formidler – i bund og grund en spiller, som desuden skal formidle og rammesætte spillet for de andre. Du har fingeren på pulsen og kan holde lidt igen, når der er brug for det.

Antal spillere og spilledere: 3-4 spillere og 1 medspillende-spilleder

Tid: 4 timer

Sprog: Alt materiale på dansk og engelsk

Aldersgrænse: Ingen

Læsemængde: 1 side

Online: Ja

Stikord:
Fortællescenarie
Udforskning
Danmark i krig

Jakob is a young, Danish man who goes to war in Afghanistan in 2008. The players explore the life from which Jakob is a bit emotionally distant in order to understand his choices and their consequences.

Preview

Jakob is a very promising young man – so everyone says. He is the protagonist, but mostly, we approach him indirectly. We describe places he has made his mark on and left, and play with what his friends and family say and do when he is not around. They might be worrying more about the financial crisis of 2008 and thereabouts than they do about a distant war. Jakob goes to Afghanistan and returns to Denmark – this we know. But what it all MEANS is up to the players and their playful exploration.

Strong Community Ties is a storytelling game where you do aesthetically radical things with lukewarm everyday life. Sometimes you will be describing, sometimes you will be playing various characters. War trauma might or might not occur, but is not the focus of the game. Come for aesthetics, social criticism and slightly disquieted laughs. You may end up having lots of feelings, but not through characters.

Player type

You want to play around with serious topics, and you want to take part in saying cool things in a game that makes it easy to be literary, curious and funny as a group. Beginner friendly but with room to unleash your storytelling skills. Knowledge of war and economics not required.

GM type

You are a co-playing facilitator – basically a player who will also, well, facilitate the game for other players. You are observant enough to step back a bit when that is what is needed.

Number of players/game facilitators: 3-4 plus 1 co-playing facilitator

Runtime: 4 hours

Language: All materials in both English and Danish

Age restriction: None

Amount of reading: 1 page

Online: Yes

Keywords:
Denmark at War
Storytelling game
Exploration

Hier gespielt worden

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Korrektionen für diese Seite einschicken