Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Galaktiskt Problem

Front page for Galaktiskt Problem

RPG system: Traveller
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Bifrost

By

✏️Martin Börjesson
✏️Carl Hallén
OrganizerMartin Börjesson
OrganizerCarl Hallén

Download

PDF Scenario [Swedish] (19.4 MB)
PDF Characters [Swedish] (3.2 MB)
PDF Introduktion [Swedish] (1.3 MB)
PDF Spelarkarta [Swedish] (1.2 MB)
PDF Spelledarkarta [Swedish] (0.7 MB)

Description

5000 år in i framtiden i en värld där människan bara är en perifer ras, och där imperiet regerar över tusentals planeter finns i imperiets ytterkant en planet inte helt olik jorden. På dess norra halvklot ligger en idylliskt grönskande dal med ett dussintal gårdar. En av gårdarna är rödare än de andra och har vitare knutar. Där bor familjen Xenokotas. Föga anar de vad som skall hända.

Played at

GothCon XV (1991)


Send corrections for this page