Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Fall of the Wall - Berlin 1979

Front page for Fall of the Wall - Berlin 1979

RPG system: Vampire: The Masquerade
Participants: 1 GM, 4 players

By

OrganizerOla Janson
OrganizerHenrik Örnebring

Download

PDF Scenario [Swedish] (11.6 MB)

Description

Uppfångad sändning från general Thaddeus P McAlister, militära underrättelsetjänsten, NATO-basen Luxembourg, till William Hadley, stationschef CIA, Berlin:
"INFORMATÖREN NO/TANGENT MEDDELAR ATT KLAUS WEBER ALIAS JON UHLENSCHLÄGER NU SÖKER KONTAKT MED SA/CHARLESTON. DETTA STRIDER MOT TIDIGARE UPPGIFTER LÄMNADE FRÅN BERLINSTATIONEN, KOMPLETTERANDE INFORMATION ÖNSKAS SNARAST."

"Fragment av uppbränt papper, kol 14-daterat till mitten av 1300-talet, funnet i Lorenzo Giovannis lägenhet (hyrd under namnet Daniel Suhrkampf), Palaststrasse 16:
...Ett tillstånd så sublimt... transcendera [transsubstansiera? transformera?] Kains Förbannelse... utan smärta, befrielse... för evigt tillhörande en annan... sfär [plats?]... hemligheter... biblioteket i Eroiyes... Cappadocius själv... offer..."

Del av kassettbandinspelning inlämnad till Bediner Zeitungs depeschkontor. (rösten identifierad som tillhörande Marie Kleindienst, misstänkt för inblandning i bilbombsattack mot israeliska ambassaden i Frankfurt 1977):
"Medan utsugarna vältrar sig i överflöd reser sig folket! Kriget mot kapitalismen och dess lismande lakejer kommer att fortgå tills den väpnade kampen gör det kommunistiska samhället möjligt! Tag er i akt! Inom en vecka kommer Kommando Karl Hirschfeld utdela ett svårt slag mot de samhällssabotörer som med sin girighet och sin omättliga profithunger står för allt som är avskyvärt i den kapitalistiska världsordningen I Detta är enda varningen!"

Played at

SydCon 8 (1999)


Send corrections for this page