Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Budbäraren - Individuell science fiction i friform

RPG system: Fri form Science Fiction
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Anna Svensson
OrganizerAnna Svensson

Download

PDF Scenario [Swedish] (5.4 MB)

Description

Areb drog djupt efter andan. Den härliga luften rann ner i hans värkande lungor. Lysrören stack honom i ögonen, och ljuset från motorer och maskiner blandades till ett brusande surr i öronen.
"Dator tiden," sade han högt. Det var svårt att tala. Han hade inte använt sin röst på så länge.
"Tiden är 19.11.23, 15:e mars, 2182," sade datorn med monoton, ointresserad röst. Areb räknade snabbt efter. Han hade befunnit sig i stasis i 25 iordår. Om allt hade gått som beräknat skulle de vara framme vid sin destination om ett par veckor. Det fanns mycket att förbereda.
"Dator, ge mig skeppets position och besättningens status, " sade han.
"Position: ur kurs," svarade datorn genast. Areb stelnade till.
"Besättningsstatus: 624 avlidna i stasiskammaren. 5 besättningsmän framgångsrikt väckta ur stasis. Det finns 862 främmande livsformer ombord. "

Played at

LinCon (2000)


Send corrections for this page