Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Krig och Kärlek

Front page for Krig och Kärlek

RPG system: Eon
Participants: 1 GM, 4-6 players

By

✏️Martin Pettersson
OrganizerMartin Pettersson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.4 MB)
PDF Characters [Swedish] (0.4 MB)

Description

"De kom från rikets alla hörn, ädlingar som hörsammat konungens kallelse om tappra riddersmän att kämpa mot ondska, vanheder och onämnbara fasor. Jungfrurs liv och dygd vilade i deras händer, liksom bönders jord, kyrkans tro och själva Consabers framtid. Samlad i Calnia var det stoltaste sällskap adelsmän som någonsin beträtt marken i något av Mundanas länder. De var alla redo att offra sina dyrbara liv för heder, ära, kung och rike…

”Riddaren utan Namn?” läste Linna högt. ”Aldrig hört talas om, vem är det?”
”Det är rovriddaren som vaktar bron till Farornas Skog. Du vet, för att hindra oss att komma förbi.” svarade trubaduren som läste samma anslag över hennes axel.
”Det står också att han aldrig besegrats i strid. Det var det, jag kommer aldrig att klara av honom! För att inte ens tala om draken.” Han slog ut med armarna i en upprörd gest, som fick lutan på hans rygg att knarra.
”Du har rätt, var för sig är ni chanslösa!” mullrade en djup röst bakom dem. ” Men tillsammans kan vi övervinna hindren i vår väg till skatter och belöningar!”
”Och ära, herre.” tillade en annan röst. ”Javisst, det också.” genmälde den första.
Linna vände sig om. Hon gav de tre nyanlända gestalterna en granskande blick och sade, överdrivet formellt, till den väldige mannen som tydligen var ledaren:
”Har ni en plan, herre, så förtälj. Linna Umweg av Larna förstår att uppskatta förslagen list.”
"

För att fira vårens ankomst år 1513 har ett evenemang utan like ordnats i Consaber. Delta i en uppsluppen kamp om ära och rikedom mellan rikets främsta kämpar.

Played at

GothCon XXXI (2007)


Send corrections for this page