Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Innan hösten

Front page for Innan hösten

RPG system: Fri form (Lajvhybrid)

By

✏️Tova Gerge
✏️Martin Rother-Schirren

Download

PDF Scenario [Swedish] (3.2 MB)

Description

Förr eller senare slås alla av tanken på att lajv och rollspel är förbannat lika varandra. Asketiska människor må hävda att de inte har med varandra att göra, men lika gärna skulle man kunna tro, att de är närbesläktade trots allt.

Innan hösten tar fasta på de gemensamma elementen hos lajv och rollspel.

Följande gäller:
* Spelet sker i ett enda stort rum. Spelet sker i mitten av rummet med minimal rekvisita. Spelet försöker inte återskapa den totala illusionen
* Spelet sker i scener. Mellan varje scen förändras spelet för att passa nästkommande scen. Varje scen beror på hur saker och ting skett i föregående scener. Handlingen är inte bestämd i förväg.
* Varje deltagare gestaltar en roll i varje scen. Interaktionen mellan rollerna sker endast i roll.
* Spelet sker endast med den rekvisita som finns. Man får således inte föra in påhittande föremål i handlingen vid behov.
* Även metaspelet skall utforskas. Vi kommer att använda oss av ljud och ljus för att kommunicera med spelaren bakom rollen.

Kanske blir det här jävligt mycket bättre, kanske blir det som vanligt. Det får vi se. Du behöver inte förstå vad jag menar med de här punkterna -- dyk bara upp med ett öppet sinne så skall jag förklara på plats.

Vad gäller själva handlingsramen har jag tänkt mig någon form av drömspel, detta genom att kombinera två olika tema. Det ena är tanken på två världar, litet grand som i Matrix eller Kult, det andra är den drömska verkligheten som i Twin Peaks eller Sånger från andra våningen. Även Sjätte sinnet inspirerar. Med ljud, ljus och satan anamma skall vi ro det här i land.

I mina drömmar är jag du och du jag, men tiden går och jag är inte du och du är inte jag. Inte än. Inte nu. Inte som sanningarna som viskas mellan träden. Du hör de inte nu, men innan hösten skall du veta.

Då är du då jag är nu och då väntar jag på dig, på andra sidan hösten, där vinden gråter som ett eko från gamla somrar. Då ser jag dig och du ser mig och då, först då, kommer du att få veta.

Played at

SydCon 10 (En Odyssé) (2001)


Send corrections for this page