Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Space 1889 (UppCon 1994)

RPG system: Space: 1889
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerAnders Ohlsson

Description

Betjänten rättade till västen och beredde sig på att stiga in i biblioteket med portvinet, då en ljudlig stämma inifrån rummet hördes. "Jag slår vad om £1000 att jag klarar det!".
Betjänten blev stående en sekund i förfäran och tänkte
"Inte nu igen"...

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page